• رشته پلویی _ ترخینه 400 گرم -
محصولات مرتبط

رشته پلویی _ ترخینه
رشته پلویی _ ترخینه
400 گرم -
۷,۶۰۰
به من اطلاع بده
لازانیا سریع پخت شیاردار _ تک ماکارون
لازانیا سریع پخت شیاردار _ تک ماکارون
250 گرم -
۷,۰۰۰
به من اطلاع بده
ماکارونی پنه ریگاته - تک ماکارون
ماکارونی پنه ریگاته - تک ماکارون
500 گرم -
۴,۴۵۰
به من اطلاع بده
اسپاگتی قطر 1/2 - تک ماکارون
اسپاگتی قطر 1/2 - تک ماکارون
700 گرم -
۵,۴۵۰
به من اطلاع بده
اسپاگتی قطر 1/4 - تک ماکارون
اسپاگتی قطر 1/4 - تک ماکارون
700 گرم -
۵,۴۵۰
به من اطلاع بده
اسپاگتی قطر 1/7 - تک ماکارون
اسپاگتی قطر 1/7 - تک ماکارون
700 گرم -
۵,۴۵۰
به من اطلاع بده