• پرسش و پاسخ متداول
  • هزینه ارسال کالاهای خریداری شده 8000 تومان می باشد ، در صورتی که مشتری از مبلغ 100.000 تومان بیشتر خرید کند ارسال کالاهای خریداری شده هزینه ای نداشته و رایگان می باشد.